HET AANBOD
EEN MAATWERK
 
   
 
 

 

 
 
ANOTHER LIFE > Wat
   

Stress hoort bij het leven. Toch is het belangrijk dat men met stress leert omgaan. Als negatieve stress lang aanhoudt, kunnen allerlei reacties ontstaan. Die kunnen zowel lichamelijk als psychisch zijn. Stress kan ook een schitterende motivator zijn. De oplossing ligt er in om op een evenwichtige manier met de stress in ons leven te kunnen omgaan. Het te herkennen, erkennen en kunnen loslaten.

In deze ontwrichte samenleving waar alle levenswaarden verloren dreigen te gaan, zijn ontelbare mensen op zoek naar het behoud of het verbeteren van hun gezondheid door een natuurlijke voeding en een betere levenskwaliteit.

Een Wellness Consulent is een raadgever op het vlak van voeding, gezondheid en levenswijze binnen de complementaire gezondheidszorg.

Kortom, bezinning rond de eenvoud van het leven: de belangrijkste taak van de Wellness Consulent is de mens leren inzien dat de essentie van het leven de ‘eenvoud’ is. De simpele dingen van iedere dag weer in balans brengen.

Wellness Consulent wordt ook VGL Consulent genoemd: Voeding - Gezondheidszorg - Levensfilosofie

NL | FR | EN